Menu

Gemeentes

Prodoc ontwikkelt voor gemeentes en waterschappen raadpleeg- en controleprogramma’s. Voornamelijk op het vlak van belastingen, WOZ en inningen. Veel van onze programma’s analyseren de gegevens uit 1 of meer databases en toetsen de volledigheid en juistheid van die gegevens.

De resultaten van de analyses worden in overzichten en rapportages weergegeven waarbij het accent ligt op onvolledige of ontbrekende gegevens. De beschikbare werklijsten kunnen gebruikt worden om in het basissysteem de ontbrekende gegevens in te voeren dan wel te corrigeren.

Uniek markeringssysteem

Wij hebben een uniek markeringssysteem in onze programma’s ingebouwd zodat gebruikers na elke run kunnen zien welke (fout)regels zijn opgelost dan wel nog openstaan.

(Fout)Regels worden standaard voorzien van een runnummer en datum maar kunnen daarnaast van een eigen (standaard) markering worden voorzien opdat ze later eenvoudig gefilterd dan wel gegroepeerd kunnen worden.

Prodoc heeft raadpleeg- en controleprogramma’s ontwikkeld t.b.v. WOZ-objecten, Taxaties, BAG, Belastingobjecten, zoals:

Bel ons als je vragen hebt, een demonstratie wilt of, gedurende een maand (of desgewenst langer), zelf wil ervaren hoe onze programma’s werken en hoe zo jou kunnen ondersteunen in jouw werkzaamheden.