Menu

Raadplegen WOZ-object bij kadastraal object

Programma waarmee WOZ-objecten en gegevens bij kadastrale objecten getoond kunnen worden.
Bij gemeenten waar dit programma in gebruik is, is gebleken dat medewerkers van de afdelingen WOZ, grondzaken en bouwkunde met dit programma veel tijd besparen met het zoeken naar informatie over (gekoppelde) kadastrale objecten.

Voorheen moest men diverse systemen en schermen raadplegen om de gewenste informatie bij elkaar te sprokkelen. Met dit programma kan dat nu een stuk eenvoudig en sneller.
Het programma toont grafisch de filiaties van objecten waardoor snel inzichtelijk wordt welke WOZ-objecten zijn ontstaan uit andere dan wel zijn overgegaan in andere objecten.

Daarnaast worden de WOZ-objecten op een kaart – Google Maps, PDOK (staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart) en ClycloMedia getoond en kan detailinformatie (op het vlak van belastingen) van objecten bekeken worden zoals:

  • Objectcycli (o.a. gebruik, hoofdcode, status, hefmodel)
  • Objectadressen
  • Object-perceel relaties
  • WSHE-grondslagen
  • WSHE-aanslagregels.
dGdA
Voorbeeld van een kadastrale ‘boom’. Eén van de tabbladen met informatie.

Bel ons voor meer informatie over dit of andere programma’s van Prodoc!