Menu

Controle kadastrale volledigheid WOZ-administratie

Dit programma controleert voor elk heffingsjaar de volledig- en juistheid van de kadastrale WOZ-afbakening (toekenning).
We beschouwen hierbij drie invalshoeken:

  • vanuit kadastrale objecten
  • vanuit WOZ-objecten
  • vanuit object-perceel-relaties.

dvdc

Wat wordt er allemaal gecontroleerd?

  •  Controle volledigheid en juistheid van de kadastrale afbakening bij geldige percelen. Hierbij worden verschillende controles uitgevoerd voor niet-gesplitste G-percelen, G-percelen die zijn overgegaan in Appartementsrechten, G-percelen die zijn gesplitst in deelpercelen, controles voor deelpercelen zelf, controles voor A0-percelen en controles voor appartementsrechten.
  • Totale kadastrale AKR-oppervlakte, LKI-binnen en toegekende oppervlakte.
  • Controle kadastrale afbakening bij ongeldige percelen.
  • Diverse logische controles van WOZ-objecten m.b.t. de object-afbakening afhankelijk van WOZ-gebruikscode.
  • Controle van de kadastrale afbakening bij WOZ-objecten.
  • Logische controles relaties object-perceel.

Dit programma mag bij geen enkele gemeente ontbreken! Het geeft meer inzicht in de consistentie van de data waarmee jij dagelijks werkt.
Wij laten licht schijnen op de black box’!

Bel Prodoc voor meer informatie en een demonstratie.