Menu

Plannings- en takenprogramma

  • Wanneer is de volgende raadsvergadering en gaat het B&W-overleg van woensdag wel door?
  • Bij welke taak was ik nou portefeuillehouder?
  • Wanneer zijn de cluster-MT bijeenkomsten gepland? Had deze taak al niet gereed moeten zijn?
  • Vergaderen, overleggen, bijeenkomsten, clusters, afdelingen, dwarsverbanden, taken en veel vragen.

Alle vergaderingen en taken kunnen in ons programma worden opgeslagen opdat voor een ieder helder is waar hij of zij bij betrokken is en in welke hoedanigheid (portefeuillehouder, primaathouder, adviseur, et cetera). Het programma houdt rekening met feest- en verlofdagen.

Per persoon, afdeling, cluster, et cetera kunnen overzichten gegenereerd worden opdat voor een ieder duidelijk is welke taken wanneer gereed moeten zijn en wanneer de vergaderingen gepland zijn.

Gemeentelijke bestuursdiensten
Dit planningspakket is specifiek bedoeld voor bestuursdiensten binnen gemeentes en heeft als doel om stukken die aan B&W, MT, sector MT of afdelingshoofden moeten worden aangeboden in kaart te brengen en te volgen.
Het pakket richt zich op stukken die bijzondere aandacht hebben zoals beleidsnota’s en beleidsstukken. Het is niet bedoeld voor de reguliere productie van bijvoorbeeld bouw-, bijstandsaanvragen en dergelijke.

Geen excuses meer!
Met dit pakket weet iedereen wanneer welke taak wordt behandeld in Commissie, Raad, MT, et cetera. Ook is voor iedereen inzichtelijk op welke wijze hij of zij betrokken is bij een taak: als primaathouder, adviseur, ….

Taken
In het pakket kunnen op eenvoudige wijze taken worden ingevoerd. Naast het onderwerp, strekking besluit en eventuele opmerkingen kunnen aan taken een portefeuille- en primaathouder, afdeling, prioriteit, 1 of meer adviseurs gekoppeld worden. Daarnaast kunnen aan taken diverse data gehangen worden zoals Gereed Primair, Gereed Actueel, data van 1 of meer sector-MT’s en commissies. En tot slot kunnen aan een taak de data voor Centraal MT, B&W en Raad gekoppeld worden.
Het pakket heeft vele ingangen om na te kunnen gaan welke taken wanneer gereed moeten zijn. Er zijn o.a. ingangen om per medewerker, afdeling, sector of portefeuillehouder openstaande taken op te vragen, te sorteren, te selecteren en als overzicht af te drukken of te importeren in bijvoorbeeld Word. Via de exportfunctie kunnen taakoverzichten eenvoudig in afdelingsplannen opgenomen worden.

Er zijn meerdere niveau’s van rechten die aan gebruikers toegekend kunnen worden. Dit varieert van beheerder tot ‘raadpleger’ die alleen taken mag opvragen, inzien en afdrukken.