Menu

Beschikking en aanslagoplegging

Controle van de volledigheid van de beschikkingen en aanslagoplegging.

Bij niet-opgelegde aanslagen wordt de reden bepaald waarom de aanslag niet is opgelegd en wordt per reden de gemiste opbrengst berekend.

Wanneer geen grondslag bekend is, wordt de gemiste opbrengst berekend op basis van de grondslag van een jaar eerder.

In dit kader kan de gemiste OZB-opbrengst voor niet-woningen als gevolg van leegstand worden bepaald, een belangrijke functionaliteit voor de gemeente.

dcdw

Bel ons voor meer informatie over dit en onze andere tijd besparende programma’s!