Menu

Microsoft Word

Heeft jouw bedrijf een huisstijl maar gaat elk document de deur uit met (net) weer een andere opmaak?

Dan wordt het tijd om de huisstijl te (laten) borgen door middel van sjablonen.

Prodoc ontwikkelt Word sjablonen waarmee de marges, stijlen, logo’s, certificaten, kop- en voetteksten, paginanummers, et cetera zijn vastgelegd en de gebruiker zich kan richten op de inhoud van het document en zich niet of nauwelijks hoeft te bekommeren om de opmaak.

De bouw van sjablonen is altijd maatwerk. Elk huisstijlontwerp en elke klant heeft vaak haar eigen specifieke eisen en wensen.

Sjablonen worden door ons zo gebouwd dat een eventuele wijziging van de huisstijl (ander logo, lettertype, et cetera) eenvoudig is door te voeren.

Word_AfzenderStandaardinstellingen

In de sjablonen van Prodoc voer je als gebruiker eenmalig je naam, functie, bedrijf (in geval van meer vestigingen), doorkiesnummer en standaard taal (in geval in meer talen gecommuniceerd wordt) in. Bij elk document dat geopend wordt, kunnen deze gegevens getoond  worden en desgewenst, voor het onderhavige document – dus eenmalig – gewijzigd worden. Bijvoorbeeld in het geval je een brief wilt aanmaken namens een andere vestiging of in een ander taal.

Ook de gegevens t.b.v. het document zoals geadresseerde en referentie (in geval van een brief) of titel en subtitel (in geval een rapport) kunnen eenvoudig via het zogenaamde taakpaneel ingevoerd en gewijzigd worden.

Voorbeeld van een briefsjabloon

Onderstaand een voorbeeld hoe briefgegevens ingevoerd kunnen worden middels het taakpaneel rechts in het scherm.

bonar_brief

De gegevens van de geadresseerde kunnen handmatige ingevoerd worden dan wel met een druk op de knop uit een CRM-systeem (Outlook, Afas,…) geselecteerd worden.

De beheerder van de sjablonen kan zelf (adres)gegevens wijzigen evenals vestigingen toevoegen en de inhoud van de keuzelijsten (geachte heer/mevrouw, college) onderhouden.

Bouwstenenmodule

Om snel standaard teksten in een Word document of Outlook e-mailbericht in te voegen hebben we de bouwstenenmodule ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie.