Menu

BMC Moerdijk

bmc_logo

BMC Moerdijk is een unieke centrale. Het is de enige centrale op het Europese vasteland die pluimveemest omzet in groene stroom. Bij verbranding van de mest komt energie vrij die wordt omgezet in elektriciteit.

Om de energieopbrengst te optimaliseren is het van belang om voldoende kennis te hebben van de kwaliteit van de geleverde pluimveemest. Prodoc heeft samen met BMC software ontwikkeld waarmee het gehele proces vanaf het in-wegen, de visuele inspectie, de analyse, het lossen en het uit-wegen gemonitord kan worden.

bmc_dvv
In bovenstaand scherm is zichtbaar hoeveel tonnen gelost is en hoeveel nog verwacht wordt. Tevens de gemiddelde tijd van de trucks op het terrein. Ook de gemiddelde kwaliteit van de geleverde mest is zichtbaar evenals de gemiddelde kwaliteit die leveranciers in eerdere kwartalen hebben geleverd.

Operators

Nadat een truck is gewogen inspecteren de operators de pluimveemest. Indien de kwaliteit goed lijkt te zijn wordt de vrachtbon gescand en een monster van de mest genomen. Daarna wordt de chauffeur naar een losput verwezen en tot slot wordt het ‘leeg’gewicht van de truck bepaald. Alle handelingen en gegevens worden in het softwareprogramma geregistreerd.

De operators kunnen met een touch screen eenvoudig rapportages van de kwaliteit van de geleverd mest t.o.v. eerdere periodes opvragen evenals de te verwachten tonnen mest voor die dag, de gemiddelde wachttijden, het aantal afgekeurde vrachten, et cetera.

bmc_dvv2
Het programma bevat een groot aantal schermen om de kwantiteit van de mest te tonen per tijdseenheid. Bijvoorbeeld per DEP-lid, silo en mestcategorie.

Kwaliteit

BMC kan nu eenvoudig alle resultaten analyseren en samen met toeleverancier Orgafert sturen op kwaliteitsverbetering van mest.

Van elke gewenste periode kunnen gegevens opgevraagd worden en vergeleken worden met overeenkomstige perioden van een of meer jaren ervoor.

Ook het monitoren van de mestkwaliteit van leveranciers per periode is slecht een kwestie van een druk op de knop.

Mede dank zij deze software verlopen de processen bij het beoordelen, analyseren en lossen van de mest veel gestroomlijnder, worden er minder fouten gemaakt en zijn er meer gegevens bekend t.a.v. doorlooptijd, kwantiteit en kwaliteit.

BMC kan nu veel meer dan voorheen sturen op de kwaliteit van de mest die van direct belang is voor het rendement van de centrale.

Neem voor meer informatie over deze software contact op met een medewerker van Prodoc.