Menu

Orgafert

orgafert-logo VOLLEDIG

Orgafert organiseert het gehele traject van laden, transport en afzet in binnen- en buitenland van droge pluimveemest. Jaarlijks levert Orgafert ongeveer 450.000 ton pluimveemest aan de verbrandingscentrale BMC in Moerdijk voor de opwekking van duurzame energie.

ERP-systeem

Prodoc heeft, uiteraard in nauw overleg met Orgafert, software ontwikkeld om het gehele proces te beheersen. D.w.z. vanaf laden tot en met lossen, inclusief automatische registratie bij de overheid, het aansturen van de track-and-trace apparatuur in vrachtauto’s, verwerking van laboratoriumuitslagen van mestmonsters, koppeling met database Bio Massa Centrale Moerdijk, inlezen weegbruggegevens, facturatie, documentmanagement, Exact-koppeling tot met managementrapportages.

hso
Bovenstaand een voorbeeld van een scherm met ritgegevens. Ook de toeslagen, facturen en eventuele labuitslagen behorende bij deze rit kunnen eenvoudig ingezien worden.

BMC

Een groot deel van de mest die dagelijks vervoerd wordt gaat naar BMC.
Om de gegevensuitwisseling tussen Orgafert (Best) en BMC (Moerdijk) snel, naadloos en zonder tussenkomst van handjes te laten verlopen, zijn de databases van beide bedrijven gekoppeld.
Door Prodoc geschreven zogenaamde ‘services’ zorgen (in de achtergrond) ervoor dat de gegevens van beide databases wordt gesynchroniseerd.

Kwaliteit

Dankzij dit ERP-systeem volstaat het om met 2 menskrachten alle dagelijkse processen af te handelen en is er bijvoorbeeld ruimte om de kwaliteit van aangeleverde mest te bewaken en pluimveehouders daarin te adviseren.

hso2
Voorbeeld van een kwaliteitsoverzicht die mestleveranciers periodiek van Orgafert ontvangen

Voor meer informatie over deze software, genaamd HSO, kunt u contact opnemen met Prodoc.